Dla uczniów

Czas trwania lekcji skróconych

  1. 800 -   830
  2.  835  -   905
  3.  910 -   940
herbata
  1. 950 - 1020
  2. 1025 - 1055
  3. 1100 - 1130
                 przerwa obiadowa
  1. 1145 - 1215
  2. 1220 - 1250
  3. 1255 - 1325