Dla uczniów

Czas trwania lekcji

  1.  800 -   845
  2.  850  -   935
  3.  945 - 1030

  4. herbata
  5. 1045 - 1130
  6. 1135 - 1220
                 przerwa obiadowa
  1. 1235 - 1320
  1. 1330 - 1415
  2. 1420 - 1505
  3. 1510 - 1555